Overheid in Nederland

Eerste Kamer (Nederland)

Pagina 1 van 9 (85 resultaten)

Mevr. Meta Meijer

Functie: Lid van de 1e kamerPolitiek: SP
Oppositie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: juni 2015 (1 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Gom van Strien

Functie: Lid van de 1e kamerPolitiek: PVV
Oppositie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: juni 2011 (5 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Woordvoerder:
Gom van Strien is voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor de Verzoekschriften. Hij is woordvoerder Financiën.

Dhr. Hendrik ten Hoeve

Functie: Lid van de 1e kamerPolitiek: Fractievoorzitter Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) (2015-)
Politiek leider Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: juni 2015 (1 jaar, 9 maanden in dienst)

Mevr. Petra Stienen

Functie: Lid van de 1e kamerPolitiek: D66
Oppositie, aantal zetels: 10
In dienst sinds: juni 2015 (1 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Peter Ester

Functie: Lid van de 1e kamerPolitiek: Christenunie
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2011 (5 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Woordvoerder ChristenUnie-fractie Eerste Kamer / Portefeuille:
Economsiche Zaken, Landbouw en Innovatie, Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Financiën, Infrastructuur en Milieu en Koninkrijksrelaties.

Mevr. Anne-Wil Duthler

Functie: Lid van de 1e kamerPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 13
In dienst sinds: juni 2007 (9 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
VVD-woordvoerder / portefeuille / commissies:
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ), Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Subcommissie voorbereiding debat over het rapport van de commissie Brouwer-Korf, Veiligheid en Justitie (V&J).

Eerste Kamerlid Anne-Wil Duthler is secretaris / penningmeester van de VVD-fractie Eerste Kamer.

Dhr. Joop Atsma

Functie: Lid van de 1e kamerPolitiek: CDA
Oppositie, aantal zetels: 12
In dienst sinds: juni 2015 (1 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Marnix van Rij

Functie: Lid van de 1e kamerPolitiek: CDA
Oppositie, aantal zetels: 12
In dienst sinds: juni 2015 (1 jaar, 9 maanden in dienst)

Mevr. Sophie van Bijsterveld

Functie: Lid van de 1e kamerPolitiek: CDA
Oppositie, aantal zetels: 12
In dienst sinds: juni 2007 (9 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Woordvoerder CDA-fractie Eerste Kamer / portefeuille:
Justitie, Binnenlandse Zaken en Europese samenwerkingsoganisaties.

Sophie van Bijsterveld is vice-voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J).

Dhr. Nico Schrijver

Functie: Lid van de 1e kamerPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: juni 2011 (5 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Portefeuille / commissies / PvdA-woordvoerder:
Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO), Economische Zaken (EZ), Europese Zaken (EUZA), Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Nederlandse delegatie in de COSAC (Conferentie van commissies voor communautaire en Europese aangelegenheden van de parlementen van Europese Unie), Veiligheid en Justitie (V&J).

Nico Schrijver is vice-voorzitter van de commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO).