Overheid in Nederland

Ministers / Staatssecretarissen (Het Kabinet) (Nederland)

Pagina 1 van 3 (25 resultaten)

Dhr. Focco Vijselaar

Functie: Directeur-generaalIn dienst sinds: november 2018 (2 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van EZ.Werkzaamheden bij de Overheid:
Eerder is Focco Vijselaar directeur Algemene Economische Politiek bij het ministerie (2016-2018).

Mevr. Mona Keijzer

Functie: StaatssecretarisPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 19
In dienst sinds: oktober 2017 (3 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Milieu / Duurzaamheid / Afval, Economische ZakenToelichting: Staatssecretaris van Economische zaken en Klimaat in het Kabinet Rutte III (okt 2017-).
Staatssecretaris Mona Keijzer heeft in haar portefeuille: Mededinging en marktordening, Consumenten, Aanpak regeldruk
MKB, waaronder beleid met betrekking tot ondernemerschap, ondernemersfinanciering en Retail agenda, Digitalisering, Europese structuurfondsen, Telecom, Post, ATR en Agentschap Telecom.

De politieke assistent (PA) van Mona Keijzer is Myriam Jans.

Dhr. Hugo de Jonge

Functie: MinisterPolitiek: Politiek leider CDA
Coalitie, aantal zetels: 19
In dienst sinds: oktober 2017 (3 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / JeugdzorgToelichting: Vicepremier in het Kabinet- Rutte III

Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij het Kabinet Rutte III (okt. 2017-).
Minister Hugo de Jonge heeft in zijn portefeuille: Care, WLZ, WMO en mantelzorg, Jeugdbeleid, Jeugdwet en jeugdgezondheidszorg, Wijkverpleegkundige zorg, Persoonsgebonden budget en Medisch-ethische vraagstukken. Vanaf maart 2020 trekt Hugo de Jonge het Corona-dossier.

De politieke assistent van Hugo de Jonge is Bart van den Brink. Perswoordvoerder van Hugo de Jonge is Tom Kummel.

Dhr. Raymond Knops

Functie: StaatssecretarisPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 19
In dienst sinds: oktober 2017 (3 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Raymond Knops is staatssecretaris Binnenlandse Zaken bij het kabinet Rutte III (okt 2017-).
Staatssecretaris Raymond Knops heeft in zijn portefeuille: Koninkrijksrelaties incl. Wederopbouw bovenwindse eilanden, Informatiesamenleving & overheid (inclusief bureau digitale overheid/BIT) en Logius, Identiteit (o.a. paspoort, ID-kaart, Basisregistratie Personen (BRP) en Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RviG)), Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en SSO’s (VBR), Verzelfstandigingsbeleid (ZBO, RWT, stichtingen), Beperking regeldruk in burgers, Grensoverschrijdende samenwerking en Adeldom.

De politieke assistent (PA) van Raymond Knops is Korné Viskil.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van november 2019 tot april 2020 vervangt Raymond Knops minister Ollongren (Binnenlandse Zaken).

Dhr. Ferdinand Grapperhaus

Functie: MinisterPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 19
In dienst sinds: oktober 2017 (3 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Minister van Justitie en Veiligheid bij het kabinet Rutte III (okt 2017-).
Minister Ferdinand Grapperhaus heeft in zijn portefeuille: Politie, OM, Brandweer, Grensbewaking algemeen, Terrorismebestrijding, NCTV, Rampenbestrijding en crisisbeheersing, Nationale Veiligheid, Cyber security, Drugsbeleid, Criminaliteitsaanpak mensenhandel en prostitutie, Veiligheidshuizen, Wetboek van Strafrecht, Wijziging Wetboek van strafvordering, Wet wapens en munitie, Uitlevering, Strafhof, Strafzaak MH17, Berechting ambtsmisdrijven ministers en Kamerleden, NFI en Contacten kerkgenootschappen.

De politieke assistent (PA) van Ferdinand Grapperhaus is Joanneke van den Nieuwboer.

Mevr. Ank Bijleveld

Functie: MinisterPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 19
In dienst sinds: oktober 2017 (3 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Minister van Defensie bij het kabinet Rutte III (okt 2017-).
Minister Ank Bijleveld heeft de volgende taken: Toekomstige samenstelling en toerusting krijgsmacht, inclusief kennis- en innovatiebeleid, Nationale en internationale inzet krijgsmacht, Internationale zaken, waaronder NAVO- en EU- beleid, Kustwacht, MIVD, IGK en MLA en Cyberdomein.

De politieke assistent (PA) van Ank Bijleveld is Bob van Beers.

Dhr. Wopke Hoekstra

Functie: MinisterPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 19
In dienst sinds: oktober 2017 (3 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: FinanciënToelichting: Minister van Financiën in het Kabinet Rutte III (okt 2017-).
Minister Wopke Hoekstra heeft in zijn portefeuille: Rijksbegroting, Thesaurie en financiële markten, o.a. relaties met DNB en AFM, Wet financieel toezicht, staatsdeelnemingen, Europees en internationaal monetair beleid.

De politieke assistent (PA) van Wopke Hoekstra is Jitske Haagsma.

Mevr. Carola Schouten

Functie: MinisterPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: oktober 2017 (3 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Vicepremier in het Kabinet Rutte-III

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kabinet Rutte III (okt 2017-)
Minister Carola Schouten heeft in haar portefeuille: Landbouw, Visserij, Natuur (o.a. biodiversiteit), Voedselkwaliteit, Regie aanpak regionale knelpunten en regionale deals, Dierenwelzijn, Kwekersrecht en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

De politieke assistent (PA) van Carola Schouten is Jonathan van der Geer.

Dhr. Paul Blokhuis

Functie: StaatssecretarisPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: oktober 2017 (3 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, WelzijnToelichting: Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij het Kabinet Rutte III (okt 2017-).
Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft de volgende portefeuille: Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers, GGZ, Maatschappelijke opvang en beschermd wonen, Preventie, Gezondheidsbevordering (leefstijl), VWS-domein voor BES-eilanden en Maatschappelijke diensttijd.

De politieke assistent (PA) van Paul Blokhuis Rinze Broekema.

Dhr. Arie Slob

Functie: MinisterPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: oktober 2017 (3 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: OnderwijsToelichting: Minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (basis- en voortgezet onderwijs, media) bij het kabinet Rutte III (okt 2017-).
Minister Arie Slob heeft in zijn portefeuille: Voor- en vroegschoolse educatie, Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Speciaal en beleid passend onderwijs, Lerarenregister, Lerarenbeleid en de arbeidsvoorwaarden onderwijspersoneel, Media (wet, Commissariaat) en Archiefbeleid.

De politieke assistent (PA) van Arie Slob is Harmjan Vedder.