Overheid in Nederland

Burgertop Limburg 2018

Om de inbreng van zoveel mogelijk (verschillende) Limburgers bijeen te brengen en om één beweging door heel Limburg te maken, vond de Burgertop gelijktijdig op drie locaties plaats. In het VVV Venlo stadion, het Fortuna Sittard stadion, en het Parkstad Limburg stadion kregen per locatie tweehonderd burgers de kans om de agenda voor de Limburgers vorm te geven. De deelnemers werden uitgekozen uit de duizenden - die in de maanden vooraf aan de bijeenkomsten - meededen aan een online raadpleging.

De thema's die aan bod zijn gekomen, werden dus bepaald door de Limburgse samenleving. Een online raadpleging – voorafgaande aan de Burgertop – heeft de meest urgente onderwerpen vastgelegd voor de bijeenkomsten.

De Burgertop was natuurlijk slechts een momentopname. Om de input van de Limburg ook op lange termijn zichtbaar te maken, zijn fysieke burgerpanels met de opbrengst aan de slag gegaan. Kleine teams van inwoners zullen de besproken thema's verder uitdiepen, uiteraard met de hulp van ambtenaren.

Thema's

Inmiddels zijn de fysieke panels van start gegaan met de volgende zes thema's:

  1. Kwaliteit van Leven
  2. Milieubewust Ondernemen
  3. De Nieuwe Overheid
  4. Digitale Sprong in de Toekomst
  5. Veiligheid
  6. Werkgelegenheid

Klik op een van de thema's om gelijk naar het thema toe te gaan

Kwaliteit van Leven

Kwaliteit van Leven

Een vernieuwende manier waarin burgers met elkaar in gesprek kunnen treden over het provinciale beleid. Het is ook wennen voor de burger, de politiek én de ambtenaar. Zo beschrijft Brandon Theunissen, ambtelijke ondersteuner van het burgertoppanel Kwaliteit van Leven, het project Burgertop Limburg.

Het leuke aan het project is de vurige passie die de burgers tonen om deel te nemen.

Uitdagingen zijn onder andere de representativiteit van de Limburgse samenleving, het omzetten van een probleem naar een (concrete) oplossing en het analyseren van de uitkomsten van de Burgertop, zodat de burgertoppanels gerichter aan de slag kunnen gaan.

De richting (actiepunten) waar het burgertoppanel nu over en een selectie in gaat maken en gaat vertalen naar een oplossingsrichting:

Milieubewust Ondernemen

Burgertop Limburg, de Limburgers aan het woord. Binnen Burgertop Limburg – en nog specifieker – de burgerpanels die daaruit voortvloeide zijn het Limburgers die zich buigen over een maatschappelijke opgave. In het burgetoprpanel van Joni Wijhers, ‘milieubewust ondernemen’, houdt een groep enthousiastelingen zich bezig met adviezen over thema’s afval, technologie/innovatie en voorlichting/communicatie. Elk thema wordt bekeken vanuit drie perspectieven: de burger, de overheid en de ondernemers. Het leukste aan dit project is dat deelnemers met verschillende meningen en opvattingen toch elke keer weer de dag afsluiten met gezamenlijke adviezen die gedragen zijn binnen de groep.

Het laat soms zien hoe moeilijk het is om met uiteenlopende mening toch een gezamenlijke koers te varen. Maar het laat gelukkig ook zien dat wanneer we als groep het doel voor ogen houden, er gezamenlijk veel moois kan gebeuren.
 
Wat mij betreft ligt de grootste uitdaging in het vasthouden van betrokkenheid van de panelleden en het aantrekken van meer betrokkenheid onder alle Limburgers die zich nu niet geroepen voelden mee te doen aan de Burgertop of de panels. Ik denk dat dit instrument nog waardevoller kan worden wanneer we toewerken naar panels die een echte weerspiegeling zijn van onze samenleving.

De Nieuwe Overheid

Tycho Deij, ambtelijk ondersteuner van het burgerpanel De Nieuwe Overheid, beschrijft de Burgertop als een interessant experiment in democratische vernieuwing. 

Hij vindt het bijzonder om te zien dat ook heel gewone Limburgers bereid zijn om tijd te investeren in de publieke zaak. 

De uitdaging voor de deelnemers is nu om alle plannen en zorgen te smeden tot concrete bestuurlijke adviezen.

Het panel De Nieuwe Overheid wil bijvoorbeeld dat de overheid zichzelf van binnenuit vernieuwt. Meer over dit plan hoort u op 20 juni. 

Digitale Sprong in de Toekomst

René Pijpers, trainee die het panel de Digitale sprong in de toekomst ondersteunt, beschrijft de Burgertop als een bijeenkomst met een levendige discussie waar gediscussieerd wordt van de kleinste tot aan de grootste filosofische kwesties.

Dat de panelleden meedenken over problemen en hoe deze op te lossen zijn, vindt René leuk om te zien. 

Aangezien er panelleden zijn die al in de verre toekomst denken is het soms lastig om de middenweg te vinden tussen de eventuele toekomstige problemen en de problemen die nu spelen. 

De Digitale sprong in de toekomst heeft op dit moment drie thema's die ze bespreekbaar willen maken:

Veiligheid

Een van de punten, die naar voren komt is de behoefte aan verduidelijking van wat de Provincie kan doen en wat er al gedaan wordt. Besproken wordt welke rol de burgertoppanel hierbij wil innemen.

Op basis van de voorkeuren van de aanwezige deelnemers in het burgertoppanel worden drie thema’s verder uitgewerkt: Politie inzet, Criminaliteit en Verkeersveiligheid.

Een en ander wordt verder uitgewerkt in een adviessheet.

Werkgelegenheid

Bas de Vreede, trainee van het panel werkgelegenheid, beschrijft de burgertop als een diverse groep van mensen met een eigen achtergrond en een duidelijk idee van de problemen. Enkel is de 2e slag lastig te maken. 

Het actief aanzetten van de mensen en het actief bezig zijn met de mensen te ondersteunen, zodat we uiteindelijk tot een concreet plan komen. 

De uitdaging van de Burgertop is om problemen uit de praktijk op een andere manier op te lossen dan de provincie het doet.

Een sneak preview voor het panel werkgelegenheid is dat het panel zich op twee verschillende thema's gaat richting; basisinkomen en samenwerken.