Overheid in Nederland

 

“Gemiddeld geven raadsleden hun eigen zichtbaarheid een 6,5. Dit ten opzichte van de 7,3 die het college van B en W zichzelf geeft.” 


Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vooruitzicht, willen we in dit artikel de onderzoeksresultaten uitlichten over de zichtbaarheid van raadsleden en hoe zij hier zelf over denken. De onderzoeksresultaten volgen uit een grootschalig onderzoek onder alle politici en volksvertegenwoordigers in Nederland.


Lees hier het volledig artikel.   

Het onderzoek is uitgevoerd door Overheid in Nederland in opdracht van NotuBiz. Op korte termijn volgen meer onderzoeksresultaten rondom de zichtbaarheid van het politieke ambt.